Natuur hybride : Huismus x Ringmus

Natuur hybride: Huismus x Ringmus / Passer domesticus x Passer montanus

Natuur hybride Huismus x Ringmus.

 
Op 3 december 2010 ontdekte ik ( Theo van de Mortel ) tijdens het fotograferen van een groep Ringmussen een natuurlijke hybride van een Huismus x Ringmus ( Passer domesticus x Passer montanus ).
Na het bekijken van eerder genomen foto's van de Huismus ontdekte ik dat ik deze hybride al op 17 maart 2009 voor het eerst heb gefotografeerd.
Tot mijn verbazing ontdekte ik op 10 januari 2011 op de zelfde locatie een tweede hybride van Huismus x Ringmus.

De eerste hybride heeft het formaat en uiterlijk van een Huismus man.
Bij het zien van de vogel denk je dat het hier gaat om een mooie Huismus man, maar bij nader inzien en lettend op wat kleine details zie je ook gelijkenis met de Ringmus, bijvoorbeeld: de ring in de hals loopt verder door dan bij de huismus.
Verder een zwarte vlek in de wang, een iets fijnere snavel en het geel aan de snavelbasis is duidelijk van de Ringmus.
De kleur bruin van de afdekveren op de vleugels zijn duidelijk lichter dan van de Huismus en Ringmus.
Het enige duidelijke kenmerk van de Huismus is de grijze bovenkant van de kop.
De tweede hybride is beduidend kleiner en vermoedelijk een vogel die in 2010 geboren is.
De ring in de hals, het zwart om de ogen en de keelvlek zijn minder fel gekleurd, ook de afdekveren op de vleugels zijn lichter .

© All rights reserved: Ornitholoog?Natuurfotograaf en Auteur.

Th eo van de Mortel

Huismus x Ringmus

Deze twee hybriden houden zich op in een buitengebied van Someren bij een voormalige boerderij met een braak liggend perceel bestemd voor industrie terrein.
Het perceel is begroeid met bomen en een beukenhaag, verder braam en wilgenstruiken en er zijn volop kruiden en andere planten aanwezig.Ook is er voldoende nestgelegenheid voor Huis- en Ringmus.Deze komen hier dan ook nog in een groot aantal voor ( 30 paar van de Huismus en 25 paar Ringmussen).
Op het braakliggend perceel heb ik in december 2008 een voerplaats aangelegd bestemd voor wetenschappelijk onderzoek.
Aan vogels geen gebrek, het is wel zo dat de Ringmus verreweg de overhand heeft (telling december 2010 -100 stuks) en de Huismus maar zelden op deze voerplek aanwezig is (telling december 2010 -3 stuks ).De Huismussen houden zich meer op in de kippenren bij de boerderij.
De hybriden zijn wel iedere dag aanwezig op de voerplek en altijd tussen de groep Ringmussen terwijl die enkele Huismus die er komt zich meestal ophoudt in gezelschap van vinken en groelingen.

Telling in december uitgevoerd op een dag, wat op dat moment in vijf minuten zichtbaar aanwezig was.
Uitgebreid onderzoek op internet naar het voorkomen van natuurlijke hybride van Huismus x Ringmus in Nederland leverde het vogende resultaat op:
G.Monsee - Bergen NH - 1959 / G.J. v d Berg & Groenendijk - Schiermonikoog - mei 1989
K.J. Eigenhuis - Aalsmeer - jan-februari 1990

Theo van de Mortel - Someren - januari 2011.

Alois 24.11.2012 19:06

Zeer zeldzame kruising in de natuur

Nieuwe reacties

01.09 | 09:50

Dag Theo, zoals afgesproken hierbij de bevestiging van jouw lezing over...

26.06 | 11:53

Bij ons op balkon komen er regelmatig bleke koolmeesjes

19.06 | 19:55

Een paartje grijze / bleke (beide !) koolmezen hebben genesteld in ons ...

12.06 | 05:55

Hallo Hennie, Stuur mij jou e-mail adres of telefoon nummer. groeten Theo