Zangertjes 2023.

In deze map zijn 103 foto's van zangertjes afgebeeld.

© All rights reserved: gefotografeerd door Theo van de Mortel.

 2 Bladkoning.

 5  Bosrietzanger  .

28 Fitis.

 5 Fluiter.

4  Grauwe Fitis.

5  Kleine Karekiet.

 3 Noordse fitis.

17 Spotvogel.

34 Tjiftjaf.

Grauwe fitis

De Grauwe fitis ( Phylloscopus trochiloides) is een zangvogel uit de familie Phylloscopidea.

Phylloscopus zijn kleine bruingroene zangvogels, en de Nederlandse naam is "Boszangers".

De Grauwe fitis is een dwaalgast uit de noordelijke streken hij wordt in Nederland zelden waargenomen. Het verenkleed is grauw, hij mist het geelachtige olijfgroen van de gewone Fitis, en heeft een wittige oogstreep, een bruine snavel en poten.

De Fitis en Tjiftjaf lijken uiterlijk op elkaar, ze zijn wel te onderscheiden door de zang. Fitissen hebben een olijgroene rug, gelige onderzijde, gelige oogstreep en lichte poten. Jonge Fitissen zijn veel geler dan de volwassen vogels.

De Tjiftjaf is gruisgroen van boven, lichtgeel van onderen, en heeft een minder opvallende oogstreep, hij heeft donkere poten  en onder het oog een licht oograndje. Ook jonge Tjiftjafs zijn geler dan de ouders en gemakkelijk met de Fitis te verwaren.

De Fluiter is groter en feller van kleur dan de Fitis groener van boven, een lichte onderzijde en heeft een citroengele borst.

De Noorse boszanger is bijna evengroot als de Fluiter maar, met een witachtige keel, en een duidelijke geelwitte oogstreep en donkere poten.

De Siberische tjiftjaf is grijsbruin van boven zonder groen, en een wittige onderzijde met bruine zweem, een wittige oogstreep, en de snavel nagenoeg zwart en de poten zijn van boven glimmend zwart.

Familie:      Phylloscopidea
Geslacht:    Phylloscopus

Grauwe Fitis            Phylloscopus trochiloides
Fitis                          Phylloscopus trochilus
Tjiftjaf                       Phylloscopus collybita
Fluiter                       Phylloscopus sibilatrix
Noordse boszanger  Phylloscopus borealis
Siberische tjiftjaf       Phylloscopus tristis

Theo van de Mortel - Someren - april - 2012

Wilco 24.12.2011 12:00

Hoi Theo,
Mooie foto's, vooral die witte havik mag er zijn.
Dit zijn toch wel de verdiensten van jou dagelijkse inzet en geduld.

Nieuwe reacties

01.09 | 09:50

Dag Theo, zoals afgesproken hierbij de bevestiging van jouw lezing over...

26.06 | 11:53

Bij ons op balkon komen er regelmatig bleke koolmeesjes

19.06 | 19:55

Een paartje grijze / bleke (beide !) koolmezen hebben genesteld in ons ...

12.06 | 05:55

Hallo Hennie, Stuur mij jou e-mail adres of telefoon nummer. groeten Theo