Vinkachtige 2023

In deze map zijn 300 foto's van vinkachtigen afgebeeld.

© All rights reserved: gefotografeerd door Theo van de Mortel.

 60 Appelvink.

 49 Goudvink.

 13 Noordse Goudvink.

 88 Keep.

 84 Putter.