Europese Roofvogels 2023

In deze map zijn 316 foto's van Europese Roofvogels afgebeeld.

© All rights reserved : gefotografeerd door Theo van de Mortel.

 5 Arendbuizerd

  4 Bastaardarend

  2 Blauwe Kiekendief

  1 Bruine Kiekendief

10 Boomvalk

48 Buizerd

 3 Giervalk

 1 Kleine Torenvalk

 4 Keizerarend

35 Havik

 6 Witte Havik

 5 Rode Wouw

16 Roodpootvalk

 1 Sakervalk

 5 Slechtvalk

 3 Lannervalk.

13 Slangenarend.

53 Sperwer

 9 Steenarend

 1 Steppenarend

17 Torenvalk

 8 Visarend

119 Wespendief

15 Zeearend

 7 Steppe Buizerd

 5 Steller zeearend

 2 Zwarte Wouw.